Poplatek za žáka, docházejícího do ŠD činí :  150,- Kč měsíčně za  družinu. Poplatek za školní družinu je splatný do konce kalendářního měsíce po přihlášení. Za období září – prosinec je poplatek splatný nejpozději do 30. září. Za období leden – červen je poplatek splatný nejpozději do 31. ledna příslušného roku.

Více v DOKUMENTECH -  soubor Stanovení výše úhrady