Akce ve školní družině

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

LOUCKÝ SLAVÍK

Ve středu 18. 4. 2018 se uskutečnila v naší ŠD již tradiční pěvecká soutěž "Loucký slavík".

Letos jsme měli obzvlášť hodně uchazečů, celkem zpívalo 20 dětí, z toho 5 jednotlivců a

5 skupinek. Všichni zpěváci byli po zásluze a projevené odvaze sladce odměněni.

ŠKOLNÍ DRUŽINA V ZOO

Jihlavská ZOO nabídla opět naší škole volný vstup, a tak toho naše školní družina
ve středu 4.10. využila. Na tento den jsme si objednali pěkné počasí, které
nám vyšlo. Vezli jsme si svačinu. drobné na útratu a hlavně dobrou náladu.
Nejdříve jsme si prohlédli surikaty a pak následovali další zvířecí kamarádi.
Objevili jsme nový parčík Hokkaido a Himaláje.Výlet se nám vydařil a odvezli
jsme si mnoho zážitků.