Vedoucí vychovatelka : Radka Šťávová

Telefon do školní družiny: mobil    723 257 768

Vychovatelé ve školní družině -    Blanka Schmiedová

                                                        Mgr. Miloš Jelínek

                                                           Blanka Lokvencová