Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) je ráno od 6:15 hod do 7:15 hod, odpoledne od 11:05 hod do 16:00 hod.

Školní družina má tři oddělení. V I.- III. oddělení jsou děti z první až páté třídy. Žáci z Bítovčic vychovatelka odvádí ve 12:45 hod na zastávku autobusu. Ostatní žáci ze II. a III. oddělení přecházejí ve 14:30 nebo v 15:00 hod. (dle pracovní doby vychovatelů) do I. oddělení. V době po vyučování a v odpoledních hodinách může docházet ke spojování jednotlivých oddělení ŠD, klesne-li počet žáků pod stanovenou hranici.

ŠD užívá pro svou činnost prostor 1. tříd, 2.třídy, školní zahradu, tělocvičnu, počítačovou učebnu.