Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) je ráno od 6:30 hod do 7:15 hod, odpoledne od 11:05 hod do 16:00 hod.

Školní družina má tři oddělení. V I. oddělení jsou děti z první až páté třídy. Ve II. oddělení jsou také děti z první až páté třídy, které ve 14:00 hod přecházejí do I. oddělení. Ve III. oddělení převažují děti z Bítovčic, které vychovatelka odvádí ve 12:45 hod na zastávku autobusu. Ostatní děti ze III. oddělení přecházejí do I. oddělení. V době po vyučování a v odpoledních hodinách může docházet ke spojování jednotlivých oddělení ŠD, klesne-li počet žáků pod stanovenou hranici.

ŠD užívá pro svou činnost prostor 1. třídy, 2.třídy a 3. B třídy, školní zahradu, tělocvičnu, počítačovou učebnu.