Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou,příspěvková organizace

Školní 177,588 22 Luka nad Jihlavou

IČO: 75023024, DIČ:CZ75023024

Stravné od 1.9.2019:

 

Mateřská škola

Do 6ti let   přesnídávka            9,- Kč         7 let  přesnídávka       10,-  Kč

                  nápoje                     1,- Kč                  nápoje                1,-   Kč  

                  oběd                      21,- Kč                  oběd                  23,-  Kč

                  svačina                    7,- Kč                  svačina               7,-   Kč

                     celkem                  38,- Kč                                           41,-   Kč

 

Základní škola

Strávníci 7-10 let                 oběd   23,- 

Strávníci 11-14 let               oběd   25,-  Kč

Strávníci 15 a více let          oběd   26,-  Kč

 

 

Dospělí strávníci                oběd   80,- Kč