Obědy odhlašujte den předem. Nejpozději do 6.30hodin ráno.

Výdej stravy pro cizí strávníky ve školní jídelně:     11.30 hod – 12.00 hod

                                                                                    12.30 hod – 13.00 hod

                                                      o prázdninách:      11.00 hod – 12.30 hod

  Způsob placení stravného: hotovostí

                                           inkasem z účtu

                                           fakturou 

Stravné v hotovosti a inkasem z účtu se platí předem zálohovou platbou.    

Příjem hotovosti za stravné:  Po-Pá 6.30 hod. – 11.00 hod.   

                                                Po, St 13.45 hod. – 14.30 hod.

                                                                                                                                              Zamazalová Monika

        Vedoucí školní jídelny