DOKUMENTY

Školní řád mateřské školy

Co děti do MŠ potřebují

Vnitřní řád školy

Co mají mít děti v šatně za oblečení

Provozní řád školy

Denní režim ve všech odděleních

Školní vzdělávací program

Organizace školního roku 2018/2019

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a  školské služby v mateřské škole

Specifika předškolního vzdělávání, Obsah předškolního vzdělávání

Desatero správné výchovy

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče z 1. 9. 2016

Co by měl umět předškolák

Výsledky = změny na základě vyhodnocení dotazníku