Informace pro nově přijaté děti a jejich rodiče pro školní rok 2017/2018

 

 

 

Informace ke stravnému nově přijatých dětí:

Strava musí být přihlášena měsíc předem.

Bez zaplacení stravného nemůže být dítě v MŠ.

Rodiče si zřídí Souhlas s inkasem (Ne trvalý příkaz!).

Číslo našeho sběrného účtu, přes které je inkasováno stravné:

            100339861/0800 (Česká spořitelna)

 

Co děti do MŠ potřebují – klikem se otevře.

 

Režim dne:

  6:15 –   8:00                        ranní činnosti, spontánní hry a aktivity dětí

  8:00 –   8:30                        pohybové aktivity

  8:30 –   9:00                        dopolední svačina dětí

  9:00 –   9:30                        řízené činnosti

  9:30 – 11:30                       pobyt venku

11:30 – 12:00                       oběd

12:00 – 14:00                       odpolední odpočinek dětí (spaní), klidové činnosti

14:00 – 14:30                       odpolední svačina dětí

14:30 – 16:00                       odpolední spontánní a řízené činnosti ve třídě (na zahradě)

                                   (děti se schází ráno i odpoledne ve třídě Rybiček)

 

Školka se odemyká:

ráno v 6:15

před obědem v 11:00

po spaní ve 14:00

 

Školka se zamyká:

ráno v 8:00

po obědě 12:00

odpoledne v 16:00