PROJEKTY

EU

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu: Luka nad Jihlavou 22 ZŠ a MŠ