Školní akce 2017/2018

 

 

       
 

KOCOUR SABÍK KONTROLUJE DĚTEM ÚKOLY

Kocour Sabík 13.10.2017 přišel dětem do školy zkontrolovat domácí úkoly. Domácí úkoly se Sabíkovi líbily, a tak dětem rozdal za odměnu myšky.

více zde
   

EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM - NÁVŠTĚVA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

V rámci výuky ekologického praktika navštívili žáci 6.-9.tříd čističku odpadních vod. Místní čističkou odpadních vod nás provedl pan Dvořák, který nám objasnil celý proces čištění, vše srozumitelně popsal a přidal i spoustu zajímavých věcí navíc. Prošli jsme celým akreálem a mohli jsme si sami porovnat, jaká voda jde do čističky a jak vypadá, když čističku opouští.

 

více zde
   
   

 

KOCOUŘÍ MOTIVACE 1.TŘÍDA

Do 1. třídy v ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou se nastěhovali kocouři a kočky. Jsou to kamarádi prvňáčků a s jejich pomocí se děti budou učit. Celé září na děti čekaly různé kočičkové a kocouří hry a úkoly, které jim usnadnily první kroky v jejich vzdělávání. Aktivity se zaměřovaly na rozvoj myšlení, řeči a grafomotoriky. Děti hrály hry s výtvarnými náměty a pohybové hry.Kočičí motivace pokračuje celý rok. Děti chodí navštěvovat kocour Sabík. Ten dětem rozdává svoje ulovené myšky. Když děti nasbírají pět myšek, dostanou od paní učitelky razítko kocoura na svoji kočku vystavenou ve třídě a jedničku do žákovské knížky. Kocour Sabík rozdává myšky za pěknou práci při vyučování, úkoly navíc, pracovitost, snahu, pomoc druhému spolužákovi a hezké chování. V 1. třídě s námi přebývá spousta dalších koček, např. na obrázcích, na hrnečku, plechová a plyšová kočka,.... Na zdech visí kocouří kapsáře, ve kterých je vždy zastrčené aktuální písmenko, které se zrovna učíme a další učivo. Děti se po celý rok budou učit písničky o kočkách a paní učitelka jim čte i pohádky, kde je hlavní hrdina kočka, kocour nebo kotě. P.S. Kocour Sabík, 1 rok, váha 7 kg, plemeno Ragdoll – má pelíšek u paní učitelky doma. Mňau!

 
více zde
   
   

BLOKOVÁ VÝUKA 4.-9.TŘÍDA - MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

19. a 21.9.2017 proběhla na naší škole bloková výuka, při které děti 4.-9.třídy navštívily Moravské zemské muzeum v Brně. Zde jsme prošli komentovanou prohlídkou výstavy Vítejte u neandertálců, dále jsme si prohlédli výstavu Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana a prošli jsme si stálou expozici o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu, nepřišli jsme ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím. 

více zde
   
   

BLOKOVÁ VÝUKA 1.-3.TŘÍDA

19. 9. a 21. 9. 2017 se žáci 1. - 3. třídy vydali na exkurzi do kravína ve Vysokých Studnicích.
Seznámili se s jeho provozem a prohlédli si výrobky z místní minimlékárny.

více zde

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V PRVNÍ TŘÍDĚ

 V pondělí 4.září 2017 jsme zahájili nový školní rok. Na naší škole jsme přivítali 24 prvňáčků.    Přivítala je paní ředitelka s třídní učitelkou Mgr. Dagmar Horkou. Všem prvňáčkům přejeme  úspěšný start ve školním roce.


 

více zde