Školní akce 2017/2018

 

 

 

DEN SRDÍČKOVÝ – VALENTÝN TROCHU JINAK: JAKO KOČKY A PSI  1. třída

 

     Nejdříve jsme si povídali o svátku svatého Valentýna a připomněli si vděčnost za to, že máme někoho, kdo nás má rád, a že můžeme mít i my někoho rádi.

     Den měl děti vést k vzájemnému respektování, což znamená, že každý z nás je více či méně jiný, (JAKO KOČKA A PES) a přesto nám může být ve třídě spolu dobře.

     Téma psů a koček předcházelo čtení motivační pohádky „Kočka Micka, pes Alík a sněhulák“

     Jak na soužití kočky a psa? Paní učitelka dětem vyprávěla o jejich třídním kocourkovi Sabíkovi a jeho psím kamarádovi Tribíkovi, kteří bydlí u paní učitelky doma. Děti popisovaly zase svoje zkušenosti ze soužití jejich koček a psů. Dozvěděly se rady jak na to, aby mohli kočka a pes spolu žít spokojeně v jedné domácnosti. Aby kočka na psa neprskala, neškrabala ho, aby pes na kočku nevrčel a nehonil ji....Společně jsme vymýšleli co všechno umí pes a co všechno umí kočka.

     První třída se rozdělila na: PSY A KOČKY. (psi=chlapci, kočky=dívky)

Děti si už předem namalovaly kočičí a psí masky na obličej. V tento den také přišly v červeném oblečení. Ještě si vybraly kočičí a psí jména, která měly celý den nalepená na cedulce na oblečení. Oslovovat se musely pouze těmito jmény a musely dodržovat zásady společného soužití koček a psů, které jsme převedli na to: JAK SE MAJÍ K SOBĚ VE TŘÍDĚ CHOVAT CHLAPCI A DĚVČATA NAVZÁJEM.

     Děti si jako památku na valentýnský den vyrobily kočičí a psí koláž na velká srdce, kterými si vyzdobily třídu.

     Hráli jsme také srdíčkové hry. Každé dítě mělo za úkol rozdat co nejvíce papírových srdcí ostatním kamarádům ve třídě, ti měli za úkol za darované srdce poděkovat. Na řadu přišly i různé pohybové srdíčkové hry.

     Na závěr se hrálo kočičí nebo psí pexeso, které kočky a psy z první třídy bavilo nejvíc. Samozřejmě, že nechyběla sladká srdíčková odměna, protože se prvňáčci zvládli chovat v tento den na výbornou.

     Mňaúú, zdraví kočka Mína

    

 

VÝCHOVNĚ - PREVENTIVNÍ PROGRAM - 8.TŘÍDA

 

Tento program má za cíl zmonitorovat vztahy ve třídě, prohloubit pozitivní klima v kolektivu a napravit případné třecí plochy v rámci naší třídy. Paní psycholožka vede cíleně celý program, který probíhá vždy v dvouhodinových blocích. Tento čas trávíme rozhovory, kolektivními aktivitami a poznáváme blíže i spolužáky, o kterých jsme mnoho nevěděli.

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL - 8.TŘÍDA

 

Jako každý rok se i letos v osmé třídě konal kurz první pomoci, který byl veden záchranářkou z Červeného kříže. Žáci se dozvěděli mnoho pro život důležitých věcí z oblasti první pomoci. Vše si mohli pod bedlivým dozorem paní záchranářky také vyzkoušet.  

NÁVŠTĚVA MUZEA VYSOČINY - EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

 

V úterní odpoledne jsme se rozhodli pro návštěvu Muzea Vysočiny. Čekala nás zajímavá prohlídka přírodovědné expozice, kde jsme se dozvěděli mnoho nového, ale také jsme uplatnili své již dosažené znalosti. Měli jsme možnost si prohlédnout i mikroskopické preparáty organismů a návštěvu jsme zakončili jízdou na skluzavce, po které sjížděli dříve lidé do podzemních dolů.

 

Lyžařský výcvickový kurz 2018:

Na naší škole proběhl lyžařský výcvikový kurz v termínu od 7. 1. 2018 do 12. 1. 2018.
LVK se zúčastnili zájemci ze 6. a 7. tříd naší školy společně s vyučujícími Mgr. Liborem Kuczou, Mgr. Markétou Čermákovou a Mgr. Monikou Navrátilovou.
Užili jsme si spoustu zábavy, začátečníci se naučili lyžovat a jezdit na snowboardu, všichni žáci si vyzkoušeli lyžařské a snowboardové závody, kde první místa byla oceněna diplomy a odměnou.
Byli jsme ubytováni v krásném hotelu, kde jsme měli opravdový luxus pro potřebný odpočinek a výborně nám vařili.
Kurz probíhal bez problémů, byl okořeněn krásnými večerními programy a nezapomenutelnými zážitky. Jediné minus shledáváme v tom, že příliš rychle uplynul. :-)
Děkujeme všem zúčastněným!!!!!!!

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU - 8.TŘÍDA

Všichni jsme si vychutnávali vánoční atmosféru, a tak jsme si byli i my vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami před zdravotním střediskem.

JAK PRVŇÁČCI PROŽILI ADVENT

 

Celá 1. A se velmi těšila na Vánoce, a tak jsme si advent a čekání na Vánoce zpříjemnili speciálními vánočními dny. Na děti čekaly zajímavé aktivity, ve kterých se dozvěděly něco z lidových zvyků, pracovaly se zábavnými pracovními listy. A i když jsou to prvňáčci, tak se snažili různé úkoly číst i napsat.

První den byl DEN OŘÍŠKOVÝ. Povídali jsme si o vánočním zvyku pouštění lodiček a lodičky jsme si i pouštěli. Také jsme si vytvořili kouzelný vánoční oříšek, které mu jsme svěřili naše přání. Přání musely děti vymýšlet taková, která se nedají koupit v obchodě. Druhým dnem byl DEN VOŇAVÝ. Zjišťovali jsme, čím voní Vánoce. Vánoční koření, vánočka, svíčky, kůra z pomeranče, vánoční čaj, cukroví, prskavky, smrkové větvičky.... to všechno jsme potřebovali. V DEN PŘÁNÍČKOVÝ prvňáčci nejdříve napsali a nakreslili dopis Ježíškovi pro našeho třídního kocourka Sabíka a pak si ho napsal každý sám pro sebe se svým přáním. DEN POHÁDKOVÝ začal promítáním vánoční pohádky v knihovně v Lukách nad Jihlavou, ve třídě jsme si pohádky s vánoční tématikou pouštěli z přehrávače na CD a pak poslouchali pohádky, které četla paní učitelka. DEN BETLÉMSKÝ začal poslechem pohádky Tři dary pro Ježíška. Podle popisu v pohádce musely děti vybarvit obrázky tří králů a zjistit, jaké dary přinesli Ježíškovi. Papírový betlém od Josefa Lady si ve třídě samy sestavily. Posledním DNEM CUKROVÝM jsme ukončili čekání na Vánoce ve škole. Nejdříve se napeklo školní cukroví, prvňáčci to zvládli jenom z plastelíny, ale i tak bylo cukroví k nakousnutí. Potom si společně ochutnávali cukroví, které jim maminky napekly doma, a pak jsme si rozdávali dárky. Nakonec jsme se rozloučili s přáním pěkně prožitých Vánoc, všeho nejlepšího a velké kočičí pohody do nového roku.

 

DEN ANDĚLSKÝ

Ve středu 6. 12. 2017 proběhl v 1.A DEN ANDĚLSKÝ. Z čertíků se stali andílci. Děti měly za úkol mít na sobě něco bílého, andělského. Někteří se proměnili ve skutečné anděly.
Na úvod dne přišlo malé zamyšlení nad tím, jaký je čert a jaký je anděl. Všichni andílci tvořili andělská pravidla chování, která měli za úkol celý den dodržovat.
Na svého papírového anděla získávali během vyučování andělské hvězdy za pěkné chování. Společně jsme se naučili vánoční básničku o andílkovi.
Doufám, že si děti na pravidla chování vzpomenou i v další dny a ve třídě budeme mít víc andílků než čertíků.
 

 DEN ČERTOVSKÝ

V úterý 5. 12. 2017 proběhl v 1.A DEN ČERTOVSKÝ. Celý den byl ve znamení čertů, pekla a čertovského řádění a zlobení. Prvňáci se proměnili v růžkaté čertíky. Tropili jsme společně samé čertoviny.
Nejdříve třídní čertice (p. učitelka) přečetla čertíkům čertovskou pohádku O čertí škole. Potom přišel s nadílkou školní Mikuláš.
A pak už mohla začít hodina čertovského šklebu a blekotání, hodina čertovského psaní, matematiky a výtvarné výchovy. Nejvíce čertíky bavila čertovská olympiáda – hod čertovskou bramborou, skok z pekla, sedy – lehy (posilování čertovského bříška) a souboj čertů v kostkách.
Čertíci i čertice si tento den řádně užili. Na závěr proběhla čertovská diskotéka. Každý čert získal VÝUČNÍ ČERTOVSKÝ LIST a jako odměnu kouzelnou rohatou krabičku s pekelným zlaťákem a uhlím
 

KNIHOVNA 2.B

Pohádkové bylo dopoledne 15. listopadu 2017 pro žáky 2.B. V městské knihovně v Jihlavě se mohly seznámit se spoustou zajímavých knížek. A nejen to, také si poslechnout čtenou pohádku a zasoutěžit v poznávání pohádkových příběhů a postav.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ČEPS CUP 2017/2018

 

V pátek 10.11. se naši žáci 5. a 4. tříd zúčastnili Poháru základních škol ve florbale. V okresním kole obsadili výborné druhé místo.

FYZIKÁLNÍ KROUŽEK

Ve školním roce 2017/2018 byl ve škole nově otevřen fyzikální kroužek, který se koná každou sudou středu od 13:00 do 14:30 hodin. Hlavní náplň kroužku tvoří tvorba fyzikálních pomůcek, provádění pokusů a měření a odhalování různých fyzikálních zákonitostí kolem nás. Zatím jsme si vyrobili jednoduché hydraulické zařízení, na kterém jsme si ukázali, jak pracují například brzdy v autě, ukázali jsme si elektrické výboje v plynech a vyzkoušeli si, že voda může vřít i při nižší teplotě než je 100 °C. Příště nás čeká sada pokusů s vakuuem a sestavíme si mikroskop pomocí plexiskla a fotoaparátu na telefonu.

 

 

 

 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA JIHLAVA 4.A

Žáci 4. A navšívili v pátek 20. 10. 2017 dětské dopravní hřiště v Jihlavě, kde se mohli učit dopravní značky a pravidla silničního provozu. V učebně nejprve zhlédli výukový pořad s výkladem paní učitelky, seznámili se s plánkem dopravniho hřiště a potom se vydali na jízdu na dětských kolech. Nechyběly křižovatky, kruhový objezd, železniční přejezd, přechody pro chodce, semafory a samozřejmě všelijaké dopravní značky.

Po ukončení dopravní výuky se děti vydaly do městské knihovny na dětské oddělení, kde na ně již čekaly paní knihovnice Jaroslava Mátlová a Ludmila Hronová. Měly krásně připravený program o českých ilustrátorech. Ukázky promítaných fotografií a obrázků byly prokládány poutavým vyprávěním, ukázkami knih a soutěžemi. Děti se seznámily s prací Josefa Lady, Ondřeje Sekory, Zdeňka Milera, Radka Pilaře, Heleny Zmatlíkové a dalších.

Výlet do Jihlavy se nám vydařil, protože nám přálo počasí, dozvěděli jsme toho spoustu a nikdo nezlobil.

 

 

 

 

 

STOLNÍ TENIS

Mladší žákyně, ve složení Anetka Poláková a Andrejka Nekulová, vyhráli Okresní kolo základních škol ve stolním tenise. V konkurenci 12 škol obsadili 1.místo a postoupili do krajského finále.
Mladší žáci obsadili výborné 2.místo, v konkurenci 12 škol.
Družstvo hrálo ve složení – Radim Vondrák, Adam Eliáš, Jakub Ampapa, Lukáš Kanswohl.
 

 

 

 

 

Týden s rodilým mluvčím na ZŠ v Lukách nad Jihlavou


V týdnu od 9.10.-13.10. 2017 navštívil Základní školu v Lukách nad Jihlavou rodilý mluvčí z USA (Ben Kane, stát Oregon). Strávil s žáky 6.,7. tříd a vybranými žáky 9. třídy celý týden. V průběhu tohoto celého intenzívního komunikačního kurzu anglického jazyka žáci měli možnost s lektorem procvičovat svoje znalosti cizího jazyka a zároveň si mohli vyzkoušet v daném jazyce s lektorem komunikovat. A to nejen ve výuce, ale i mimo školu, kdy si vyzkoušeli práci průvodce po městyse Luka nad Jihlavou. Výuka se žákům velmi líbila, o čemž svědčí i jejich následné reakce a již dnes se těší na další ´týden s Benem´ na konci školního roku.

 

 

 

 

KOCOUR SABÍK KONTROLUJE DĚTEM ÚKOLY

Kocour Sabík 13.10.2017 přišel dětem do školy zkontrolovat domácí úkoly. Domácí úkoly se Sabíkovi líbily, a tak dětem rozdal za odměnu myšky.

 

 

EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM - NÁVŠTĚVA ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

V rámci výuky ekologického praktika navštívili žáci 6.-9.tříd čističku odpadních vod. Místní čističkou odpadních vod nás provedl pan Dvořák, který nám objasnil celý proces čištění, vše srozumitelně popsal a přidal i spoustu zajímavých věcí navíc. Prošli jsme celým akreálem a mohli jsme si sami porovnat, jaká voda jde do čističky a jak vypadá, když čističku opouští.

 

 

 

 

 

 

KOCOUŘÍ MOTIVACE 1.TŘÍDA

Do 1. třídy v ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou se nastěhovali kocouři a kočky. Jsou to kamarádi prvňáčků a s jejich pomocí se děti budou učit. Celé září na děti čekaly různé kočičkové a kocouří hry a úkoly, které jim usnadnily první kroky v jejich vzdělávání. Aktivity se zaměřovaly na rozvoj myšlení, řeči a grafomotoriky. Děti hrály hry s výtvarnými náměty a pohybové hry.Kočičí motivace pokračuje celý rok. Děti chodí navštěvovat kocour Sabík. Ten dětem rozdává svoje ulovené myšky. Když děti nasbírají pět myšek, dostanou od paní učitelky razítko kocoura na svoji kočku vystavenou ve třídě a jedničku do žákovské knížky. Kocour Sabík rozdává myšky za pěknou práci při vyučování, úkoly navíc, pracovitost, snahu, pomoc druhému spolužákovi a hezké chování. V 1. třídě s námi přebývá spousta dalších koček, např. na obrázcích, na hrnečku, plechová a plyšová kočka,.... Na zdech visí kocouří kapsáře, ve kterých je vždy zastrčené aktuální písmenko, které se zrovna učíme a další učivo. Děti se po celý rok budou učit písničky o kočkách a paní učitelka jim čte i pohádky, kde je hlavní hrdina kočka, kocour nebo kotě. P.S. Kocour Sabík, 1 rok, váha 7 kg, plemeno Ragdoll – má pelíšek u paní učitelky doma. Mňau!

 

 

 

 

 

BLOKOVÁ VÝUKA 4.-9.TŘÍDA - MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

19. a 21.9.2017 proběhla na naší škole bloková výuka, při které děti 4.-9.třídy navštívily Moravské zemské muzeum v Brně. Zde jsme prošli komentovanou prohlídkou výstavy Vítejte u neandertálců, dále jsme si prohlédli výstavu Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana a prošli jsme si stálou expozici o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu, nepřišli jsme ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím. 

 

 

 

 

BLOKOVÁ VÝUKA 1.-3.TŘÍDA

19. 9. a 21. 9. 2017 se žáci 1. - 3. třídy vydali na exkurzi do kravína ve Vysokých Studnicích.
Seznámili se s jeho provozem a prohlédli si výrobky z místní minimlékárny.

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V PRVNÍ TŘÍDĚ

 V pondělí 4.září 2017 jsme zahájili nový školní rok. Na naší škole jsme přivítali 24 prvňáčků.    Přivítala je paní ředitelka s třídní učitelkou Mgr. Dagmar Horkou. Všem prvňáčkům přejeme  úspěšný start ve školním roce.