ŠKOLNÍ PARLAMENT

Složení školního parlamentu:

Třída

Reprezentanti tříd

Zástupci

4. A

 

 

4. B

 

 

5. třída

Poláková Aneta

Brestovská Johana

6. A

Jahelková Lara

Dáňová Monika

6. B

Sedláková Eliška

Krejčová Veronika

7. třída

Vavroušek Radim

Rychecká Eliška

8. třída

Lošková Kristýna

Kostka Karel

9. třída

Průša Dominik

Hladíková Bára

 

Zapisovatelka: Kristýna Lošková (8. třída)

Předseda: Dominik Průša (9. třída)

Místopředseda: Radim Vavroušek (7. třída)

 

Zástupci tříd byli voleni v průběhu září. Parlament vede p. uč. Tunová.

 

2. schůzka školního parlamentu:

Dne: 6. 11. 2017

 

Přítomni:

Jana Mikolajková (4. B)

Johana Brestovská (5. třída)

Aneta Poláková (5. třída)

Eliška Sedláková (6.B)

Radim Vavroušek (7. třída)

Kristýna Lošková (8. třída)

Bára Hladíková (9. třída)

Dominik Průša (9. třída)

 

Program:

·               Zhodnocení dosud proběhlých akcí školy (Týden s rodilým mluvčím) – zástupci tříd dodají písemně do 24. 11. 2017

·               Třídění odpadu

·               Diskuze (témata z třídních kolektivů)

·               Závěrečné zhodnocení schůzky parlamentu

 

Příští schůzka parlamentu: 4. prosince 2017

 

Zapsal: Dominik Průša

1. schůzka školního parlamentu:

Dne: 2. 10. 2017

 

Přítomni:

Johana Brestovská (5. třída)

Eliška Sedláková (6.B)

Radim Vavroušek (7. třída)

Kristýna Lošková (8. třídy)

Bára Hladíková (9. třída)

 

Program:

·               Uvítání a představení členů parlamentu

·               Zhodnocení dosud proběhlých akcí školy (Moravské zemské muzeum) – zástupci tříd dodají písemně do 23. 10. 2017

·               Školní jídelna – výběr ze dvou jídel funguje

·               Třídění odpadu

·               Diskuze (témata z třídních kolektivů)

·               Závěrečné zhodnocení schůzky parlamentu

 

Příští schůzka parlamentu: 6. listopadu 2017

 

Zapsala: Kristýna Lošková