Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.září. Základní školu v letošním školním roce navštěvuje celkem 263 žáků, kteří jsou rozdělení do 12 tříd.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            ŠKOLNÍ ROK 2017/2018                                                            PRÁZDNINY

            PEDAGOGICKÉ RADY                                                             TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PEDAG. ODPOLEDNE

            ZÁJMOVÉ ÚTVARY, ZTV A NÁBOŽENSTVÍ                     VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

            PLAVÁNÍ                                                                                     ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

            PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ                                                 ZVONĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2017 – 2018 

Školní rok začíná v pondělí 4.9.2017 -     

1.pololetí – 4. září 2017 – 31. ledna 2018

2.pololetí – 1. února 2018 – 29. června 2018

Vysvědčení bude rozdáno:      31. ledna 2018      a       29. června 2018

                     ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny:       

podzimní

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční 

sobota 23. prosince – úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

pololetní 

pátek 2. února 2018

jarní 

pondělí 26. února – pátek 4. března 2018

velikonoční

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

hlavní prázdniny

od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018

 

Školní rok 2018 – 2019

začne v pondělí 3. září 2018

                                                                                                                                                                   

    

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

Předpokládané třídní schůzky  Čtvrtek 7. 9. 2017 16,30 h třídní schůzka 1. třídy

             

Předpokládaná pedagogická odpoledne:  od 15:00 do 17:30hodin 

Čtvrtek      19.10.2017       15 – 17,30 h

Pondělí       15.  1. 2018     15 – 17,30 h  

Středa       21.  3. 2018       15 – 17,30 h  

Úterý         29.  5. 2018      15 – 17,30 h  

     ZAČÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogické rady:  - začátek vždy v 13,30h v 9.tř., pokud nebude určeno jinak.

           V den pedagogické rady končí výuka po 6.vyučovací hodině.

 

Úterý 7. 11. 2017

Středa 24. 1. 2018

Úterý 27. 3. 2018

Čtvrtek 21. 6. 2018

       ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové útvary budou od  září 2017 - nabídka viz. zájmové útvary. Kroužky budou placené - 300Kč na celé pololetí tj. 75Kč na celý měsíc - v září budou děti navštěvovat kroužek zdarma, aby se mohly rozhodnout, zda se jim tento zájmový útvar opravdu líbí a chtějí jej navštěvovat. Žáci se budou přihlašovat na celé pololetí. Kroužky se budou platit v říjnu a únoru.

 

Náboženství 

 

den

vyuč. hodina

Skupina

Čas

učebna

PO

5. h

1.třída a 2. třídy

11, 15 – 12, 00

II. A

PO

6. h

4. tř. a 5.tř.

12, 10 – 12, 55

IV. B

PO

7. h po obědě

6. – 8.  třída

14, 00 – 14,45

VI. tř.

ÚT

6. h

3. třída

12, 10 – 12, 55

III. třída

 

Zahájení výuky – v týdnu od 11. 9. 2017

V pondělí  vyučuje - Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  - pan  Miloš Mičánek.

 

Dalším nepovinným předmětem je zdravotní tělesná výchova ZTV , kterou vyučuje  p.u. Maralíková

 na 1. stupni a  na 2. stupni - středa 12.55-13.40

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

Volitelné předměty ve školním roce 2017 – 2018

Seminář z matematiky – 6. tř. - pí ř. Vrbická

Seminář z matematiky – 7. třída – pí uč. Bušová

Seminář z matematiky – 8. tř. – pí uč. Bušová

Seminář z matematiky – 9. tř. - pí uč. Bušová

Seminář z českého jazyka – 6. třída – pí uč. Smejkalová

Seminář z českého jazyka – 9. tř. – pí uč. Plíhalová

Seminář pro dyslektiky – 2. stupeň (4 skupiny) – pí uč. Plíhalová, pí uč. Janoušková

Výpočetní technika – 6. a 8. třída  – pí uč. Dörrerová

Sportovní výchova – chlapci – 2. stupeň – p. uč. Kucza

Ekologické praktikum – 2. stupeň – pí uč. Dörrerová, p uč. Sochor

 

Počty vyučovacích hodin volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

6. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

7. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

8. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

9. ročník – 2 hodiny VP týdně /ŠVP /

 

Bloková výuka – bude upřesněno

Září        Farma Vysoké Studnice – 1. – 3. třída, Moravské zemské muzeum – 4. – 9. třída

Květen   Pytlácká stezka

 

Rozvrh výuky  pracovních činností na 2. stupni

6. tř.       celý rok – Göthová

1.      a 4. čtvrtletí – pěstitelské práce a chovatelství

2.      a 3. čtvrtletí – práce s technickými materiály

 

7.tř.        celý rok – Göthová – 2. skupiny

1.      a 4. čtvrtletí – pěstitelské práce a chovatelství

2.      a 3. čtvrtletí – práce s technickými materiály

 

8. tř.       celý rok – 2 skupiny - Vrbická

               1. pololetí – příprava pokrmů

               2. pololetí – svět práce

           

           

9. tř.    celý rok – 1. skupina – příprava pokrmů a provoz a údržba domácnosti

            Göthová

             celý rok -  2. skupina – příprava pokrmů a provoz a údržba domácnosti

            Bušová

 

  

 

 

                     ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

Plavání pro 3. a 4. třídy začíná od středy 6.9.2016 a trvá do 26.11.2016 - tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli.

 

Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola pro život".

 

       ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonění na hodiny a přestávky

1.                  7,30 –  8,15

2.                  8,25 –  9,10

3.                  9,25 -  10,10

4.                10,20 – 11,05

5.                11,15 -  12,00

6.                12,10 – 12,55

7.                13,05 – 13,50

8.                14,00 – 14,45

9.                14,55 – 15,40

    10.      15,50 – 16,35

 

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

           Tento školní rok  se zápis do 1.ročníku základní školy uskuteční v dubnu 2018 od 13 do 16.30hodin..  Zápis je pro školní rok 2018/2019 a děti, které dostaly při loňském zápisu odklad, se již podruhé účastnit nemusí.

         

      

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019

V letošním školním roce budou jednotné přijímací zkoušky na SŠ viz více http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4061083&n=vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-do-oboru-vzdelani-s-maturitni-zkouskou-s-vyuzitim-centralne-zadavanych-jednotnych-testu&p1=9083     

         I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2018

Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017. Prosím, poskytněte tyto informace Vašim žákům. Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.
 
Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017 - ke stažení ve formátu PDF.
 
 
Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den,
 
Jan Pohanka
vedoucí referátu vnějších vztahů
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
E-mail: info@cermat.cz; Tel.: 224 507 507
Web: www.novamaturita.cz; www.cermat.cz
Facebook: Udělám maturitu; Jednotné přijímačky
 

 

                

    ZPĚT NA SEZNAM