ŠKOLNÍ ROK 2019/2020                                                            PRÁZDNINY

            PEDAGOGICKÉ RADY                                                             TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PEDAG. ODPOLEDNE

            ZÁJMOVÉ ÚTVARY, ZUŠ, ZTV A NÁBOŽENSTVÍ               VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

            PLAVÁNÍ                                                                                     ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

            PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ                                                 ZVONĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2019 – 2020

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019 -     

1.pololetí – 2. září 2019 – 30. ledna 2020

2.pololetí – 1. února 2020 – 30. června 2020

Vysvědčení bude rozdáno:      30. ledna 2020      a       30. června 2020

 

 

                     ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny:       

podzimní

úterý 29. října a středa 30. října

vánoční 

pondělí 23. prosince – pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

pololetní 

pátek 31. ledna 2020

jarní 

pondělí 9. března – pátek 15. března 2020

velikonoční

čtvrtek 9. dubna 2020

hlavní prázdniny

od středy 1. července do pondělí 31. srpna

 

Období školního vyučování 2020/2021          začne v úterý 1. září 2020 

 

 

 

 

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

Předpokládané třídní schůzky  Čtvrtek 5. 9. 2019 16,30 h třídní schůzky 1. tříd

             

Předpokládaná pedagogická odpoledne:  od 15:00 do 17:30hodin 

Čtvrtek       31. 10. 2019  15 – 17,30 h   

Pondělí       20. 1. 2020          15 – 17,30 h

Středa         25. 3. 2020          15 – 17, 30 h  

Úterý          26. 5. 2020          15 – 17,30 h

    ZAČÁTEK

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  Plán schůzí a porad  2019 - 2020

 

 PEDAGOGICKÉ  RADY

 

Čtvrtek                7. 11. 2019

Středa                  22. 1. 2020

Úterý                   31. 3. 2020

Pondělí                22. 6. 2020

Začátek vždy v 13,30 hod. v 7. tř., pokud nebude určeno jinak.

V den pedagogické rady končí výuka po 6. vyučovací hodině.

Třídě tuto informaci sděluje TU.

 

       ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové útvary budou od  září 2019 - nabídka viz. zájmové útvary. Kroužky budou placené.

 

Náboženství

 

den

vyuč. hodina

Skupina

Čas

učebna

PO

5. h

1. třídy a 2.třída

11, 15 – 12, 00

II. třída

PO

6. h

4. třídy a 5. třída

12, 10 – 12, 55

V. třída

PO

7. h po obědě

6. – 8.  třída

14, 00 – 14,45

VII. třídě

ÚT

6. h

3. třída

12, 10 – 12, 55

III. třídě

Zahájení výuky – 16. 9. 2019

V pondělí  vyučuje - Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  - pan  Miloš Mičánek.

 

Zdravotní tělesná výchova   - čtvrtek od 14,00 – 14,45 hod.  – p uč. Kucza

 

 

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

Volitelné předměty 2019/2020

 

Seminář z ČJ – Kuklíková – 1 skupina – VIII. A a VIII. B

Seminář z ČJ – Smejkalová – 1 skupina – IX. třída

Seminář z ČJ pro dyslektiky – Švaříčková – 3 skupiny – 2. stupeň

Seminář z matematiky – Bušová – 3 skupiny – VI B., VII. a IX. třída

Seminář z matematiky – Vrbická – 1 skupina – VIII. B

Výpočetní technika – Dörrerová – 2 skupiny – VI. A + VI. B, VII. + IX.

Sportovní výchova dívky – Sochor – 1. skupina – VI. A + VI. B

Sportovní výchova chlapci – Kucza – 1 skupina – 2. stupeň

 

 

Počty vyučovacích hodin volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

6. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

7. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

8. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

9. ročník – 2 hodiny VP týdně /ŠVP /

 

 

 

Rozvrh výuky  pracovních činností na 2. stupni

 

6. A        celý rok – Koptová

6. B         1. a 4. čtvrtletí – pěstitelské práce a chovatelství

    2. a 3. čtvrtletí – práce s technickými materiály

 

7. třída      celý rok – Koptová

1.      a 4. čtvrtletí – pěstitelské práce a chovatelství

2.      a 3. čtvrtletí – práce s technickými materiály

 

8. A     1. pololetí – svět práce – Vrbická

            2. pololetí – příprava pokrmů - Koptová

 

8. B     1. pololetí – příprava pokrmů - Koptová

             2. pololetí – svět práce - Vrbická

 

9. tř.    celý rok – Koptová

 

 

             

  

 

 

                     ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

Plavání pro 3. a 4. třídy začíná od středy 4.9.2019 - tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli. Blíže viz aktuality.

 

Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola pro život".

 

       ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonění na hodiny a přestávky

1.                  7,30 –  8,15

2.                  8,25 –  9,10

3.                  9,25 -  10,10

4.                10,20 – 11,05

5.                11,15 -  12,00

6.                12,10 – 12,55

7.                13,05 – 13,50

8.                14,00 – 14,45

9.                14,55 – 15,40

    10.      15,50 – 16,35

 

Pokud mají žáci  v dopoledním vyučování 6 vyučovacích hodin a následuje odpolední výuka, potom je přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 35 minut a 8.vyučovací hodina je od 13,30 do 14,15  a 9.vyučovací hodina je od 14,20 do 15,05 a 10.vyučovací hodina je od 15,10 do 15,55.

 

 

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

           Tento školní rok  se zápis do 1.ročníku základní školy uskuteční první týden v dubnu 2020 od 13 do 16.30hodin..  Zápis je pro školní rok 2020/2021. K zápisu se dostaví i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

         

      

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021

V letošním školním roce budou jednotné přijímací zkoušky na SŠ viz více http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4061083&n=vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-do-oboru-vzdelani-s-maturitni-zkouskou-s-vyuzitim-centralne-zadavanych-jednotnych-testu&p1=9083     

         I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2020

Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

 

 

                

    ZPĚT NA SEZNAM