ŠKOLNÍ ROK 2018/2019                                                            PRÁZDNINY

            PEDAGOGICKÉ RADY                                                             TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PEDAG. ODPOLEDNE

            ZÁJMOVÉ ÚTVARY, ZUŠ, ZTV A NÁBOŽENSTVÍ               VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

            PLAVÁNÍ                                                                                     ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

            PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ                                                 ZVONĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2018 – 2019

Školní rok začíná v pondělí 3.9.2018 -     

1.pololetí – 3. září 2018 – 31. ledna 2019

2.pololetí – 1. února 2019 – 28. června 2019

Vysvědčení bude rozdáno:      31. ledna 2019      a       28. června 2019

                     ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny:       

podzimní

pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

vánoční 

sobota 22. prosince – středa 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

pololetní 

pátek 1. února 2019

jarní 

pondělí 4. března – pátek 10. března 2019

velikonoční

čtvrtek 18. dubna 2019

hlavní prázdniny

od soboty 29. června do neděle 1. září 2019

 

Školní rok 2019/2020

začne v pondělí 2. září 2019

                                                                                                                                                                   

    

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

Předpokládané třídní schůzky  Čtvrtek 6. 9. 2018 16,30 h třídní schůzka 1. třídy

             

Předpokládaná pedagogická odpoledne:  od 15:00 do 17:30hodin 

Čtvrtek       18. 10. 2018  15 – 17,30 h   

Pondělí       14. 1. 2019          15 – 17,30 h

Středa         20. 3. 2019          15 – 17, 30 h  

Úterý          28. 5. 2019          15 – 17,30 h

    ZAČÁTEK

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  Plán schůzí a porad  2018 - 2019

 

PEDAGOGICKÉ  RADY

 

Úterý                   6. 11. 2018

Středa                  23. 1. 2019

Úterý                   26. 3. 2019

Čtvrtek                20. 6. 2019

Začátek vždy v 13,30 hod. v 6. tř., pokud nebude určeno jinak.

V den pedagogické rady končí výuka po 6. vyučovací hodině.

Třídě tuto informaci sděluje TU.

 

       ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové útvary budou od  září 2018 - nabídka viz. zájmové útvary. Kroužky budou placené.

 

Náboženství

 

den

vyuč. hodina

Skupina

Čas

učebna

PO

5. h

1. třída a 2.třída

11, 15 – 12, 00

I. třída

PO

6. h

4. třída a 5. A, 5. B

12, 10 – 12, 55

IV. třída

PO

7. h po obědě

6. – 8.  třída

14, 00 – 14,45

VI. A

ÚT

6. h

3. A a 3. B

12, 10 – 12, 55

III. B

 

Zahájení výuky – 10. 9. 2018

V pondělí  vyučuje - Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  - pan  Miloš Mičánek.

 

Zdravotní tělesná výchova   - pondělí – p uč. Kucza

 

Dalším nepovinným předmětem je zdravotní tělesná výchova ZTV , kterou vyučuje  p.u. Kucza

 na 1. stupni a  na 2. stupni - 

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

Volitelné předměty ve školním roce 2018 – 2019

Seminář z matematiky – 6. tř. - pí uč. Bušová

Seminář z matematiky – 7. třída – pí ř. Vrbická

Seminář z matematiky – 8. tř. – pí uč. Bušová

Seminář z matematiky – 9. tř. - pí uč. Bušová

Seminář z českého jazyka – 7. třídy – pí uč. Smejkalová

Seminář z českého jazyka – 9. tř. – pí uč. Janoušková

Seminář pro dyslektiky – 2. stupeň (3 skupiny) – pí uč. Plíhalová

Výpočetní technika – 6. a 9. třída  – pí uč. Dörrerová

Sportovní výchova – chlapci – 2. stupeň – p. uč. Kucza

Ekologické praktikum – 2. stupeň – pí uč. Dörrerová

 

Počty vyučovacích hodin volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

6. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

7. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

8. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /

9. ročník – 2 hodiny VP týdně /ŠVP /

 

Bloková výuka – bude upřesněno v aktualitách

Září        1.stupeň OGV Jihlava, 2.stupeň Terezín, Lidice

Květen   Horácké divadlo

 

Rozvrh výuky  pracovních činností na 2. stupni

6. tř        celý rok – Koptová

1.      a 4. čtvrtletí – pěstitelské práce a chovatelství

2.      a 3. čtvrtletí – práce s technickými materiály

 

7. A        celý rok – Göthová

7. B        celý rok - Koptová

1.      a 4. čtvrtletí – pěstitelské práce a chovatelství

2.      a 3. čtvrtletí – práce s technickými materiály

 

8. tř.       celý rok – 2 skupiny - Vrbická

               1. pololetí – příprava pokrmů

               2. pololetí – svět práce

           

           

9. tř.    celý rok – 1. skupina – příprava pokrmů a provoz a údržba domácnosti

             Göthová

             celý rok -  2. skupina – příprava pokrmů a provoz a údržba domácnosti

             Bušová

 

  

 

 

                     ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

Plavání pro 3. a 4. třídy začíná od středy 5.9.2018 - tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli. Blíže viz aktuality.

 

Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola pro život".

 

       ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvonění na hodiny a přestávky

1.                  7,30 –  8,15

2.                  8,25 –  9,10

3.                  9,25 -  10,10

4.                10,20 – 11,05

5.                11,15 -  12,00

6.                12,10 – 12,55

7.                13,05 – 13,50

8.                14,00 – 14,45

9.                14,55 – 15,40

    10.      15,50 – 16,35

 

 

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

           Tento školní rok  se zápis do 1.ročníku základní školy uskuteční v dubnu 2019 od 13 do 16.30hodin..  Zápis je pro školní rok 2019/2020. K zápisu se dostaví i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

         

      

    ZPĚT NA SEZNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

V letošním školním roce budou jednotné přijímací zkoušky na SŠ viz více http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4061083&n=vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-do-oboru-vzdelani-s-maturitni-zkouskou-s-vyuzitim-centralne-zadavanych-jednotnych-testu&p1=9083     

         I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2019

Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

 

 

                

    ZPĚT NA SEZNAM