VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU     VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018                ŠKOLNÍ PARLAMENT           INFO K ZÁPISU DO 1.TŘÍD              Svačinky od firmy LAPEK             Soutěže a info pro žáky a rodiče             Hospodaření se SRPDŠ                 Výsledky testování Aj – 4.tř.

 

  1. Úterý – 19. 2. – preventivní program o AIDS 8. + 9. třída v 9,25 hod. Program bude v 9. třídě – dvě vyučovací hodiny.
  2. Úterý – 26. 2. - Středa – 1. 3. -  karneval + 1. – 3. třídy. Dozor v tělocvičně zajišťují vyučující 8,00 – 9,30  1. a 3. třídy, 10,00 – 11,00  – MŠ. Celý karneval bude probíhat pod vedením pana Urbánka, který bude mít pro děti připravené soutěže, tanečky, promenádu v maskách, atd. TU vybírají 50,- Kč/žáka.
  3. Čaj na 2. pololetí – 70,- Kč – do konce února.
  4. Kroužky na 2. pololetí – 450,- Kč sportovní, ostatní kroužky + sportovní hry - 300,- Kč
  5. Pátek – 1. 3. – Dopravní hřiště – 4. třída.
  6. Pátek – 1. 3. – basketbal chlapci – 8. + 9. třída – p uč. Jelínek.

Školní akademie se bude konat v pátek 14. 6. 2019

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz