VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU     VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018                ŠKOLNÍ PARLAMENT           INFO K ZÁPISU DO 1.TŘÍD                       Hospodaření se SRPDŠ                 Výsledky testování Aj – 4.tř.

Výskyt vší ve škole

Nabízíme za odvoz pianino

 

Měsíční plán práce               

 

 I když v některých třídách došlo ke zvýšení nemocnosti žáků, počet nepřekročil hranici, aby došlo k uzavření školy. Vedení školy absenci ve třídách bude i nadále sledovat.

 

  1. Středa – 12. 2. -  karneval + 1. – 3. třídy. Dozor v tělocvičně zajišťují vyučující 8,00 – 9,30  – 1. a 3. třídy, 10,00 – 11,00  – MŠ. Celý karneval bude probíhat opět pod vedením pana Urbánka. TU vybírají 50,- Kč/žáka.
  2. Pátek – 14. 2. – záchranná stanice p. Hořáka – 8,00 – 1. stupeň a v 9,30 – 2. stupeň. TU vybírejte 45,- Kč/žáka. Přednáška bude v tělocvičně.
  3. Úterý – 18. 2. - návštěva předškoláků v 1. třídě – v 9,30 hod.
  4. Úterý – 25. 2. – basketbal starší chlapci – p. uč. Jelínek.
  5. Čaj na 2. pololetí – 70,- Kč – do konce února.
  6. Hodiny (TV chlapci 8. B a 9. třídy a SV chlapci 2. stupeň), které se nekonaly z důvodu LKV p uč. Kuczy budou nahrazeny dle klimatických podmínek. Žáci budou o náhradě těchto hodin včas informovány.
  7. Kroužky na 2. pololetí – 450,- Kč sportovní, ostatní kroužky + sportovní hry - 300,- Kč.
  8. Školní akademie se bude konat v pátek 19. 6. 2019.
  9. Ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020.

 

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz