Školní parlament                  Hospodaření se SRPDŠ                   Výskyt vší ve škole     

 

PROVOZ ŠKOLY KLIKEM SE OTEVŘE            

 

PROVOZ VE STACIONÁŘI KLIKEM SE OTEVŘE

ŠKOLNÍ POKLADNA_dlouhe

ONLINE pokladna

Online pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lékařský, platby za pracovní sešity, SRPDŠ, družinu, kroužky, aj.). Dohodne se výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Výhody pokladny spatřujeme především v odbourání nošení peněz do školy a v přehledné kontrole výdajů. Rodič nepotřebuje elektronické bankovnictví, pokud nemá účet, může platbu uhradit složenkou na poště či přímo v bance, proto se do školní pokladny zaregistrují všichni rodiče. Platba v hotovosti pak nebude možná!

 

COVID VE ŠKOLÁCH KLIKEM SE OTEVŘE

 

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je od pátku 18. září 2020 povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách školy, tj. i během výuky. Přestože jsou roušky během výuky povinné pouze pro II. stupeň, doporučujeme žákům i vyučujícím I. stupně nosit roušky i během výuky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Děkujeme za součinnost při plnění nařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Hana Švaříčková

 

Měsíční plán práce říjen 2020

 

1.        Výměna učebnic

2.        Pátek – 2.10. PodpoVRCH Jihlava – 9.A – Etologie savců (Mgr. Jaroslava Dörrerová)

3.        7. 10. - knihovna Jihlava (beseda s Petrem Koplem) – čtenářský klub (Mgr. Lenka Novotná)

4.        8. 10. – přednáška Policie ČR pro žáky 5. tříd (virtuální svět) a 7. tříd (nebezpečí drog)

5.        8. – 9. 10. – DVPP (Mgr. Martina Tunová) Profesní průprava zástupců ředitelů 1. část

6.        Pátek -9.10. PodpoVRCH Jihlava – 9.B – Etologie savců (Mgr. Jaroslava Dörrerová)

7.        Středa 14.10. – 7.B, 8.tř., 9.A, 9.B – Brno –Body Worlds (Mgr. Jaroslava Dörrerová. Mgr. Hana Koptová, Mgr. Libor Kucza, Mgr. Edita Plíhalová)

8.        15. 10. – DVPP (Blanka Lokvencová) Spisová a archivní služba

9.        22. – 23. 10. – DVPP (Mgr. Martina Tunová) Profesní průprava zástupců ředitelů 2. část

10.    23. 10. - Matematický klokan - 2. – 9. ročník (RNDr. Ivana Bušová)

11.    Čtvrtek 29. 10. – pátek 30. 10. – podzimní prázdniny

12.    Projekty Ovoce a mléko do škol budou realizovány každé úterý.

13.    TU vybírají od žáků 100,- Kč na SRPDŠ. Od žáků prvních tříd vybíráme 150 Kč. Výběr bude již probíhat přes online pokladnu.

Sběr starého papíru proběhne z důvodu  aktivních případů koronaviru až ve druhém pololetí školního roku. Děkujeme za pochopení současné situace.

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz