VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU     VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018                ŠKOLNÍ PARLAMENT           INFO K ZÁPISU DO 1.TŘÍD              Svačinky od firmy LAPEK             Soutěže a info pro žáky a rodiče             Hospodaření se SRPDŠ                 Výsledky testování Aj – 4.tř.

 

Měsíční plán práce – červen 2019

 

1.      Pondělí – 17. 6. – poslední výuka náboženství.

2.      Úterý – 18. 6. – výlet 5. A + 6. třída – pí uč. Novotná, pí uč. Bušová.

3.      Úterý 18. 6. – středa 19. 6. – výlet 5. B – p uč. Sochor.

4.      Úterý – 18. 6. – 8.tř. návštěva ZOO Jihlava – pí uč. Dörrerová

5.      Úterý – 18. 6. – pasování prvňáčků na čtenáře – pí uč. Čermáková – 9,00 hod. v knihovně.

6.      Úterý – 18. 6. v 16.30 v přízemí školy – schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

7.      Středa 19. 6. – výlet 3. A + 4. třída – pí uč. Cejpková, pí uč. Navrátilová, pí as. Lokvencová.

8.      Středa 19. 6. – pátek 21. 6. - výlet 7. A + 7. B – pí uč. Janoušková, pí uč. Göthová a pí as. Váchová.

9.      Čtvrtek – 20. 6. – pedagogická rada v 8. třídě. Ve 13,30 hod. Odpolední výuka odpadá.

10.  Pátek – 21. 6. – ZOO – Prales na talíři – 9. třída – pí uč. Dörrerová.

11.  Poslední týden výuka již není. Na obědy choďte postupně a TU drží dozor nad svou třídou po celou dobu oběda!

1. třída a 2.třída – v 11,00 hod.

3. třídy – v 11,20 hod.

4. a 5. třídy – 11,45 hod.

6. třída a 7. třídy – 12,00 hod.

8. a  9. třída – 12,20.

12.  Pondělí - 24. 6. – Orientace v krajině – 1. a 2. stupeň – p. uč. Kucza

13.  Úterý – 25. 6. – Chování člověka za mimořádných událostí – 1. a 2. stupeň.

14.  Středa 26. 6. – Kniháčkovo počteníčko – čtenářský klub + pí uč. Novotná – knihovna v Jihlavě.

15.  Středa a čtvrtek – výměna učebnic, úklid tříd a příprava na nový školní rok.

16.  Závozy Gira ovoce do škol –19. 6. 2019

 

 

17.  Pátek – 28. 6. - slavnostní zakončení školního roku,

18.              Rozloučení se žáky 9. třídy proběhne ve škole v 9,00 h.

 

Nový školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

 

Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou!

 

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz