Povinnost předložit čestné prohlášení platí i v případě, že se vysvědčení předává (akce probíhá) na jiném místě než v budově školy. Kdo již čestné prohlášení ve škole odevzdal, nové být nemusí!!!

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Vzhledem k o patření, kdy je do 30. 6. 2020  zákaz vstupu cizím osobám do škol, je termín schůzky stanoven na středu 1. 7. 2020 v 16,00 hod. Schůzky se budou konat ve třídách v přízemí školy.
 

 

Možné alternativy pro vyzvednutí vysvědčení:

1. Jestliže bude žák 30. 6. na dovolené, lze vydat vysvědčení individuálně ve čtvrtek 25. 6. od 9,00 - 15,00 hod. ve škole.

2. Pokud nemůže žák či zákonný zástupce přijít 25. 6., vyzvedne si vysvědčení v září.

3. V úterý 30. 6. - buď ve škole či venku (nutno všude odevzdat čestné prohlášení) – rozhodnutí na třídních učitelích.

 

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ:  WocaBee diplom.jpg

WocaBee diplom.jpg

Podle aktualizace manuálu "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020",  vedení školy sděluje informaci zákonným zástupcům žáků 1. stupně o zařazení žáka do školní skupiny i dodatečně, kdy ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. Žáka lze přihlásit telefonicky a při vstupu do školy předloží čestné prohlášení.

Poplatek za školní kroužky

Úplata za  školní kroužky bude vrácena v plném rozsahu tomu, kdo nebude příští rok navštěvovat žádné zájmové útvary.

Tato částka bude vyplacena v hotovosti v průběhu měsíce září.

Jestliže přihlášený žák v tomto školním roce bude pokračovat v docházce do zájmových kroužků i ve školním roce 2020/2021, částka za koužky mu bude snížena.

 

Poplatek za školní družinu

Vzhledem k tomu, že chceme chránit vaše i naše zdraví, přistoupili jsme k následujícím opatřením:

 

 


     VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU     VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018                ŠKOLNÍ PARLAMENT           INFO K ZÁPISU DO 1.TŘÍD                       Hospodaření se SRPDŠ                 Výsledky testování Aj – 4.tř.

Výskyt vší ve škole

 

 

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz