VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU     VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018                ŠKOLNÍ PARLAMENT           INFO K ZÁPISU DO 1.TŘÍD                       Hospodaření se SRPDŠ                 Výsledky testování Aj – 4.tř.

Výskyt vší ve škole

Nabízíme za odvoz pianino

 

Měsíční plán práce                LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

 

ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou hledá uklízečku na měsíce leden až březen 2019 na úklid v základní škole.

(zástup po dobu nemoci)

Bližší informace u ředitelky školy nebo ekonomky

 

 1. Pátek – 20. 12. – TU ve svých třídách – vánoční program, besídky,….
 2. Pátek – 20. 12. – zpívání koled u stromečku – ZUŠ
 3. Pátek – 20. 12. – odchod tříd na oběd:

1.tř. + 2. tř. – 11,00 hod., 3. tř. + 4. tř. – 11,20 hod., 5.tř. + 6. tř. – 11,45 hod. 7. +8. tř. – 12,00 hod. a  9. tř. – 12,20 hod.

 1. Provoz ŠD o vánočních prázdninách je přerušen.
 2. Pondělí – 6. 1. – nástup do školy.
 3. Středa - 8. 1. – Projekt Advokáti do škol8. A (1. a 2. vyuč. hodina).
 4. Pátek – 10. 1.– Projekt Advokáti do škol7. tř. (1. a 2. vyuč. hodina).
 5. Neděle 12. – neděle 19. 1. – LKV – 6. a 7. třídy – p uč. Kucza, pí uč. Čermáková a Navrátilová.
 6. Úterý – 14. 1.  – Projekt Advokáti do škol8. B (1. a 2. vyuč. hodina).
 7. Čtvrtek – 16. 1. – Projekt Advokáti do škol9. třída (1. a 2. vyuč. hodina).
 8. Pondělí – 20. 1. – 15.00 – 17.30 h – pedagogické odpoledne. Odpolední výuka odpadá.
 9. Středa -  22. 1. – pedagogická rada v 13,30 hod. v 7. třídě. Odpolední výuka odpadá.
 10. Čtvrtek – 30. 1. – Žonglér Milan Ošmera v 8,00 hod. v kině. TU vyberou 50,- Kč/ žáka.
 11. Vysvědčení se vydává ve čtvrtek 30. 1. - 1. a 2. třídy 4. vyuč. hodinu, 3. – 5. třídy 5. vyuč. hodinu, 2. stupeň 6. vyuč. hodinu. Odpolední výuka odpadá.

 

Linka 116 000 pro  pedagogy, žáky, rodiče www.linkaztracenedite.cz