ŠKOLNÍ ŘÁD

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRADY

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PROTOKOL Z KONTROLY ČŠI LISTOPAD 2012

ŠVP -ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ICT PLÁN

PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 ŠKOLNÍ PROGRAM PED.-PSYCH. PORADENSTVÍ

 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

PROTOKOL O KONTROLE

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČET    

               ŠKOLY 2019-2021