Zájmové kroužky v rámci školy:

Ceny kroužků o d 1.9.2017 

Sportovní hry pro 1. stupeň – 300,- Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1 hodinu = 60,- Kč/měsíc).

Sportovní kroužky ostatní – 450,- Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1,5 hod. = 90,- Kč/měsíc).

Ostatní kroužky – 240,- Kč na pololetí (kroužek trvá 4 měsíce 1 vyuč. hodinu = 60 Kč/měsíc).

 

Sportovní kroužky zahajují činnost od září, ostatní kroužky od října 2017.

Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky, má třetí a další kroužek za sníženou cenu 200,- Kč.

 

                - dyslektický kroužek se neplatí.

 

Název kroužku

den

hodina

třída

vedoucí

Čtenářský kroužek

středa

13,30-14,15

3. – 5. třída

Mgr. Lenka Novotná

AJ – Happy House

úterý

12,45 –13,30

1. třída

Mgr. Petra Koubková

AJ - Fairyland

úterý

13,45-14,30

2. třída

Mgr. Petra Koubková

 Fyzikální kroužek

sudá středa

13,00 – 14,15

1. stupeň

Mgr. Martina Tunová

Taneční kroužek

čtvrtek

14,00 – 15,00

1. – 9. třída

Milan Müller

Fyzikální kroužek

sudý čtvrtek

13,00 – 14,15

7. – 9. třída

Mgr. Martina Tunová

 

 

Sportovní kroužky

Vedoucí zájmových aktivit Mgr. Miloš Jelínek sestavil rozvrh sportovních aktivit následovně:

den

aktivita

žáci

čas

Pondělí

stolní tenis

dívky

14,00 – 15,30 hod.

Pondělí

stolní tenis

mladší

15.30. –17.00  hod.

Pondělí

stolní tenis

starší

17.00. – 19.00 hod.

Úterý

badminton

mladší

15,00 – 16,30 hod.

Úterý

badminton

starší

16,30 – 18,00 hod.

Středa

florbal

2. – 3. třída

14, 30 – 16,00 hod.

Středa

florbal

1. – 3. třída

15, 30 – 17,00 hod.

Středa

florbal

4. – 7. třída

17, 00 – 18,30 hod.

Středa

Sportovní hry

1.třída

 11.15 – 12.00 hod.

Čtvrtek

Sportovní hry

2.a 4.třídy       

13.00  - 14.00 hod.

Pátek

tenis

dívky

14,30 – 16,30 hod.

Sportovní kroužky:

Nábor do jednotlivých kroužků bude probíhat na začátku měsíce září ve třídách ZŠ a při individuálních pohovorech s rodiči, kteří budou chtít zapojit svoje děti do mimoškolních aktivit při ZŠ. První schůzky sportovních kroužků budou od pondělí 9.9.2017 v tělocvičně základní školy, v sále Hasičů (stolní tenis).                 

Do vybraných kroužků se mohou žáci nahlásit během měsíce září.

Platba bude probíhat pololetně – cena za pololetí je 300,- Kč,(sportovní hry, ostatní sportovní kroužky 45O,Kč . Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky , má třetí a další kroužek za sníženou cenu 200,- Kč. Splatnost 1.pololetí je k 27.9. 2017. Rozpis jednotlivých kroužků bude závislý na počtu a zájmu dětí – k tomu, aby byl kroužek otevřen, je třeba, aby se přihlásilo minimálně 8 účastníků. Při nižším počtu zájemců daný kroužek nebude otevřen

Zájmové kroužky vedené externisty:

Taneční kroužek Street Dance a Breek Dance pod vedením pí Koutnické a p. Müllera se bude konat každý čtvrtek v tělocvičně, kde se od října také budou realizovat.

 Orientální tance Ištar, na které se žákyně mohou těšit každou středu.

hudebních činností si žáci mohou vybrat mezi výukou hry na housle a flétnou. Výuku vedou manželé Vysloužilovi.