Zájmové kroužky v rámci školy:

Zájmové útvary při ZŠ Luka nad Jihlavou ve školním roce 2019/2020

 

Poplatek za školní kroužky

Úplata za  školní kroužky bude vrácena v plném rozsahu tomu, kdo nebude příští rok navštěvovat žádné zájmové útvary.

Tato částka bude vyplacena v hotovosti v průběhu měsíce září.

Jestliže přihlášený žák v tomto školním roce bude pokračovat v docházce do zájmových kroužků i ve školním roce 2020/2021, částka za koužky mu bude snížena.

 

Zájmové kroužky

Sportovní:

den

aktivita

žáci

čas

Pondělí

stolní tenis

mladší + starší

14,00 – 19,00 hod.

Úterý

badminton

mladší

15,00 – 16,30 hod.

Úterý

badminton

starší

16,30 – 18,00 hod.

Středa

florbal

1. – 3. třída

15, 30 – 17,00 hod.

Středa

florbal

4. – 7. třída

17, 00 – 18,30 hod.

Čtvrtek

Sportovní hry

2. – 4. třída

13,00 – 14,00 hod.

Pátek

tenis

mladší + starší

14,30 – 16,30 hod.

 

Školní:

 

Název kroužku

den

hodina

třída

vedoucí

Fyzikální kroužek

sudé úterý

12,30 – 14,00

3. – 4. třída

Mgr. Hana Koptová

Fyzikální kroužek

sudý pátek

13,15 – 14,45

5. – 7. třída

Mgr. Hana Koptová

Čtenářský klub

středa

13,30 – 15,00

3. – 5. třída

Mgr. Lenka Novotná

 

 

Zájmové kroužky vedené externisty:

 

Taneční kroužek Street Dance a Breek Dance pod vedením pí Koutnické a p. Müllera se bude konat každý čtvrtek v tělocvičně, kde se od října také budou realizovat Orientální tance Ištar, na které se žákyně mohou těšit každou středu.

hudebních činností si žáci mohou vybrat mezi výukou hry na housle a flétnou. Výuku vedou manželé Vysloužilovi.

 

 

Sportovní kroužky: Nábor do jednotlivých kroužků bude probíhat na začátku měsíce září ve třídách ZŠ a při individuálních pohovorech s rodiči, kteří budou chtít zapojit svoje děti do mimoškolních aktivit při ZŠ. První schůzky sportovních kroužků budou od pondělí 10.9.2017 v tělocvičně základní školy, v sále Hasičů (stolní tenis). Do vybraných kroužků se mohou žáci nahlásit během měsíce září.Platba bude probíhat pololetně – cena za pololetí je 450,- Kč. (Sportovní hry -300,-Kč). Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky , má třetí a další kroužek za sníženou cenu 200,- Kč. Splatnost 1.pololetí je k 27.9. 2018. Rozpis jednotlivých kroužků bude závislý na počtu a zájmu dětí – k tomu, aby byl kroužek otevřen, je třeba, aby se přihlásilo minimálně 8 účastníků. Při nižším počtu zájemců daný kroužek nebude otevřen. S přáním hezkého a úspěšného školního roku 2018/2019 a  spoustu zábavy a sportovních úspěchů přeje vedoucí volnočasových aktivit Mgr. Miloš Jelínek

Ceny kroužků o d 1.9.2018 

Sportovní hry pro 1. stupeň – 300,- Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1 hodinu = 60,- Kč/měsíc).

Sportovní kroužky ostatní – 450,- Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1,5 hod. = 90,- Kč/měsíc).

Ostatní kroužky – 240,- Kč na pololetí (kroužek trvá 4 měsíce 1 vyuč. hodinu = 60 Kč/měsíc).

 

Sportovní kroužky zahajují činnost od září, ostatní kroužky od října 2018.

Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky, má třetí a další kroužek za sníženou cenu 200,- Kč.

 

-         dyslektický kroužek se neplatí.

Základní umělecká škola – 2018 – 2019

 

Bohuslav Vysloužil:

Pondělí – pátek – 6,30 – 7,25 (v 1. patře)

Pátek – 11,00 – 13,00 (v 1. patře), 13,00 – 15,50 (HV)

 

Hana Vysloužilová:

Pondělí – čtvrtek – 12,00 – 12,45 (3. A)

Pátek – 12,00 – 16,30 (3. A)

-