Třídy a vyučující základní školy 2018/2019

 

Vzdělávací program:

Ve všech ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. 

 

 Třída

třídní učitel

1.tř.

Mgr. Markéta Čermáková

2.tř.

Mgr. Dagmar Horká

3.A

Mgr. Monika Navrátilová

3.B

Mgr. Dana Maralíková

4. tř.

Mgr. Anna Cejpková

5.A

Mgr. Lenka Novotná

5.B

Mgr. Milan Sochor

6.tř.

RNDr. Ivana Bušová

7.A

Mgr. Vladimíra Göthová

7.B

Mgr. Iva Janoušková

8. tř.

Mgr. Mariana Smejkalová

9. tř.

Mgr. Jaroslava Dörrerová

 

 

Celkem    12 tříd

 


Ředitelka školy – Mgr. Alena Vrbická

Zástupkyně ředitele školy – Mgr. Hana Švaříčková

Výchovná poradkyně – RNDr. Ivana Bušová

Koordinátor ICT – Mgr. Jaroslava Dörrerová

Speciální pedagog – Mgr. Anna Cejpková

Protidrogový preventista – Mgr. Vladimíra Göthová

Netřídní učitelé – Mgr. Libor Kucza, Mgr. Edita Plíhalová, , Mgr. Hana Koptová, Mgr. Petra Koubková

Asistentky pedagoga – Blanka Schmiedová, Blanka Lokvencová, Jindřiška Váchová, Jana Šebestová Šťávová

Výuka náboženství: Mgr. Ludmila Krčálová, pan Miloš Mičánek

 

*****

 

Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny - Radka Šťávová

Vychovatelé školní družiny -          Blanka Schmiedová

                                                    Mgr.Miloš Jelínek

Blanka Lokvencová

Vedoucí volnočasových aktivit -  Mgr.Miloš Jelínek

 

 *****