Třídy a vyučující základní školy 2017/2018

Organizace školy pro školní rok 2017 – 2018

 

Vzdělávací program:

Ve všech ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. 

 

 Třída

třídní učitel

počet žáků

1.tř.

Mgr.Dagmar Horká

23

2.A

Mgr. Mgr. Monika Navrátilová

20

2. B

Mgr.Dana Maralíková

19

3. tř.

Mgr. Anna Cejpková

28

4. A

Mgr. Lenka Novotná

19

4. B.

Mgr. Milan Sochor

22

5.tř.

Mgr. Markéta Čermáková

23

6.A

Mgr. Vladimíra Göthová

18

6. B

Mgr. Iva Janoušková

19

7. tř.

Mgr. Mariana Smejkalová

24

8. tř.

Mgr. Jaroslava Dörrerová

26

9. tř.

RNDr. Ivana Bušová

20

 

 

 

Celkem    12 tříd

 

261


 

Ředitelka školy – Mgr. Alena Vrbická

Zástupkyně ředitele školy – Mgr. Hana Švaříčková

Výchovná poradkyně – RNDr. Ivana Bušová

Koordinátor ICT – Mgr. Jaroslava Dörrerová

Speciální pedagog – Bc. Anna Cejpková

Protidrogový preventista – Mgr. Vladimíra Göthová

Netřídní učitelé – Mgr. Libor Kucza, Mgr. Edita Plíhalová, Mgr. Martina Tunová, Mgr. Petra Koubková

Asistentky pedagoga – Blanka Schmiedová, Mgr. Martina Tunová, Blanka Lokvencová, Jana Peštálová

Výuka náboženství: Mgr. Ludmila Krčálová, pan Miloš Mičánek

 

*****

 

Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny - Radka Šťávová

Vychovatelé školní družiny -       Blanka Schmiedová

                                                    Mgr.Miloš Jelínek

Blanka Lokvencová

Vedoucí volnočasových aktivit -  Mgr.Miloš Jelínek

 

 *****