Zájmové kroužky v rámci školy:

Zájmové útvary při ZŠ Luka nad Jihlavou ve školním roce 2020/2021

 

Poplatek za školní kroužky

Úplata za  školní kroužky bude vrácena v plném rozsahu tomu, kdo nebude příští rok navštěvovat žádné zájmové útvary.

Tato částka bude vyplacena v hotovosti v průběhu měsíce září.

Jestliže přihlášený žák v tomto školním roce bude pokračovat v docházce do zájmových kroužků i ve školním roce 2020/2021, částka za koužky mu bude snížena.

 

Zájmové kroužky

 

Sportovní:  informační leták klikem otevři

 

 

Školní:

 

Název kroužku

den

hodina

třída

vedoucí

 

 

Zájmové kroužky vedené externisty:

 

Taneční kroužek Street Dance a Breek Dance pod vedením pí Koutnické a p. Müllera se bude konat každý čtvrtek v tělocvičně, kde se od října také budou realizovat Orientální tance Ištar, na které se žákyně mohou těšit každou středu.

Z hudebních činností si žáci mohou vybrat mezi výukou hry na housle a flétnou. Výuku vedou manželé Vysloužilovi.

 

 

Sportovní kroužky: Ceny kroužků o d 1.9.2020 

Sportovní hry pro 1. stupeň –Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1 hodinu = Kč/měsíc).

Sportovní kroužky ostatní –Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1,5 hod. = Kč/měsíc).

Ostatní kroužky –Kč na pololetí (kroužek trvá 4 měsíce 1 vyuč. hodinu = Kč/měsíc).

 

Sportovní kroužky zahajují činnost od září, ostatní kroužky od října 2020.

Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky, má třetí a další kroužek za sníženou cenu Kč.

 

-         dyslektický kroužek se neplatí.

 

 

Základní umělecká škola – 2020 – 2021

 

Bohuslav Vysloužil:

Pondělí – pátek  (v 1. patře)

Pátek – (v 1. patře), (HV)

 

Hana Vysloužilová:

Pondělí – čtvrtek –

Pátek –

-           

 

 

 

Zájmový útvar – stolní tenis

 

Výchovně vzdělávací cíle:

·        připravit děti na zvládnutí základních úderů ve stolním tenise

·        rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play

rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, pružnost

 

       Obsah činnosti:

·        nácvik základních úderů stolního tenisu

·        seznámení s pravidly stolního tenisu

·        držení rakety

·        postavení při nácviku jednotlivých úderů

·        účast na turnajích

·        zvládnutí zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách

  

       Očekávané výstupy:

·        žáci zvládli základní řadu metodických úderů ve stolním tenisu

·        zvládnou odehrát zápasy dvouher i čtyřher

·        zvládnou zápasy na turnajích

 

  Metody práce:

·        vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů

·        nácvik herních situací

·        výuka pomocí videa a DVD

 

  Klíčové kompetence:

·        žáci získají kompetence pohybové, komunikativní

·        získají pozitivní vztah ke sportu

·        dokáží  trénovat v týmu –týmová spolupráce

·        naučí se překonávat překážky (únava, porážky apod.)

 

 

Zájmový útvar – florbal

 

Výchovně vzdělávací cíle:

·        připravit žáky na zvládnutí základních dovedností ve florbale

·        rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play

·        rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména rychlost, obratnost a herní myšlení

 

Obsah činnosti:

·        seznámení s pravidly florbalu

·        zvládnutí techniky florbalové hokejky

·        nácvik přihrávek a střel

·        zvládnutí činnosti brankářů, postřeh, pohyb v brankovišti

·        zvládnutí zápasů

·        účast na turnajích

 

 

Očekávané výstupy:

·        žáci zvládli techniku florbalové hokejky

·        zvládli pravidla florbalu

·        zvládnou odehrát florbalové utkání

·        zvládnou zápasy na turnajích

 

 

Metody práce:

·        vysvětlování a názorné ukázky při nácviku techniky florbalové hokejky

·        nácviky herních situací

·        nácviky herních situací s brankáři

·        výuka pomocí odborných knih a DVD

 

 

Klíčové kompetence:

·        žáci získají kompetence pohybové, rychlostní, dovednostní  a komunikativní

·        získají pozitivní vztah ke sportu

·        dokáží trénovat v týmu – týmová spolupráce

·        naučí se překonávat překážky (únava, stres, porážky, emoce)

 

 

 

Zájmový útvar – tenis

 

Výchovně vzdělávací cíle:

·        připravit děti na zvládnutí základních úderů v tenise

·        zvládnutí základů taktiky a pravidel tenisu

·        rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play

·        rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, pružnost

 

       Obsah činnosti:

·        nácvik základních úderů  tenisu

·        seznámení s pravidly tenisu

·        držení rakety

·        postavení při nácviku jednotlivých úderů

·        účast na turnajích

·        zvládnutí zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách

  

       Očekávané výstupy:

·        žáci zvládli základní řadu metodických úderů v tenisu

·        zvládnou odehrát zápasy dvouher i čtyřher

·        zvládnou zápasy na turnajích

 

  Metody práce:

·        vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů

·        nácvik herních situací

·        výuka pomocí videa a DVD

 

  Klíčové kompetence:

·        žáci získají kompetence pohybové, dovednostní a komunikativní

·        získají pozitivní vztah ke sportu

·        dokáží  trénovat v týmu – týmová spolupráce

·        naučí se překonávat překážky (únava, porážky, emoce)

 

 

 

Zájmový útvar – Badminton

 

Výchovně vzdělávací cíle:

·        připravit děti na zvládnutí základních úderů v badmintonu

·        zvládnutí základů taktiky a pravidel badmintonu

·        rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play

·        rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, postřeh

 

       Obsah činnosti:

·        nácvik základních úderů  badmintonu

·        seznámení s pravidly badmintonu

·        držení rakety

·        postavení při nácviku jednotlivých úderů

·        účast na turnajích

·        zvládnutí zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách

  

       Očekávané výstupy:

·        žáci zvládli základní řadu metodických úderů v badmintonu

·        zvládnou odehrát zápasy dvouher i čtyřher

·        zvládnou zápasy na turnajích

 

  Metody práce:

·        vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů

·        nácvik herních situací

·        výuka pomocí videa a DVD

 

  Klíčové kompetence:

·        žáci získají kompetence pohybové, dovednostní a komunikativní

·        získají pozitivní vztah ke sportu

·        dokáží  trénovat v týmu – týmová spolupráce

·        naučí se překonávat překážky (únava, porážky, emoce)

 

Zájmový útvar – Sportovní hry pro prvňáčky

 

Výchovně vzdělávací cíle:

·        připravit děti na zvládnutí základních sportovních dovedností

·        zvládnutí základů sportovních her

·        rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play

·        rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, postřeh

 

       Obsah činnosti:

·        seznámení se základy sportovních dovedností

·        seznámení s pravidly míčových her

·        chytání míčů, postřeh, obratnost

·        postavení při nácviku jednotlivých úderů

·       základy florbalu, přehazované, vybíjené, sálových sportů

·        zvládnutí pravidel míčových her

  

       Očekávané výstupy:

·        žáci zvládli základní řadu míčových her

·       samostatnost, smysl pro fair play

·        zvládnutí jednoduchých her, pravidel míčových her

  Metody práce:

·        vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů

·        nácvik herních situací

·        výuka pomocí videa a DVD

 

  Klíčové kompetence:

·        žáci získají kompetence pohybové, dovednostní a komunikativní

·        získají pozitivní vztah ke sportu

·        dokáží  trénovat v týmu – týmová spolupráce

·        naučí se překonávat překážky (únava, porážky, emoce)