Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou je zřízena jako příspěvková organizace. Tvoří ji mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.
Škola je plně organizovaná. Základní školu navštěvuje tento školní rok 41 prvňáčků. Celkem máme ve škole  13 tříd. Naši základní školu navštěvují žáci převážně z Luk nad Jihlavou. Z okolních obcí - Bítovčice, Otín, Svatoslav  - dojíždí žáci obou stupňů. V základní škole vyučuje 19 pedagogů, 3 asistentky pedagoga - zajišťují integraci dítí vyžadujícího individuální péči. Dále je zde  paní vychovatelka a pan vychovatel ve školní družině.
Z nepedagogických pracovníků zde pracuje paní ekonomka, pan školník a 3 paní uklízečky.

Provozní zaměstnanci

Ekonomka – Hana Böhmová
Školník – Luboš Kejda
Uklízečky –     Miroslava Kriegsmannová
                            Zdeňka Palečková
                           Helena Navrátilová - tělocvična