Dopis z pedagogicko-psychologické poradny zde


 

Informace o přijetí a  k odkladu školní docházky

 

Rozhodnutí přijetí

Všechny děti, které se dostaví k zápisu do 1. třídy na naší škole, jsou  přijaty, protože jsme pro ně spádová škola. Rozhodnutí o přijetí se již rodičům nevydává v písemné podobě, ale  na webových stránkách školy je uveřejněn seznam přijatých dětí (pod záložkami základní škola, zápis do 1.třídy, seznam prvňáčků), rovněž je seznam zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky nejpozději do 30.4.2018.

Aby dítěti byl povolen odklad školní docházky, je třeba do školy doručit 2 souhlasná doporučení k odkladu:
1) doporučení školského poradenského zařízení - to je
       buď doporučení z PPP (pedagogicko psychologická poradna)
       nebo doporučení z SPC (speciálně pedagogické centrum)
2) doporučení odborného lékaře (= dětský lékař dítěte) nebo doporučení klinického psychologa

Na základě obou souhlasných doporučení k odkladu, bude dítěti povolen odklad školní docházky.

Na základě informaci z pedagogicko- psychologické poradny je dobré, aby si rodiče, kteří budou žádat pro své dítě o odklad školní docházky, již předem domluvili vyšetření v poradně (p. Vrbková, tel. 567572416).